Logo

Styret

Hvem sitter i styret?

Stiftelsens styre har 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges av generalforsamlingen i stiftelsen.

Styreleder: Erik Snekvik

Styremedlem: Bernt Olaf Aune

Styremedlem: Mona Ledahl Rostad

Varamedlem: Hildur Hestnes

2024 © Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank