Logo

Søke støtte

Søknadsfrist er 1. juni 2024. Foreninger søker gjennom sin side på iHeim. Les mer om hvordan du kan søke støtte til ditt prosjekt.

Hvordan sende inn søknad

Lag og foreninger i Heim søker støtte gjennom foreningens side på iHeim.

 1. Gå inn på foreningens side med kode eller med tilsendt lenke
 2. Sørg for at alle opplysninger på Info-fanen stemmer, at org,nummer og kontonummer er med og lagret
 3. Gå til fanen "Tilskudd"
 4. Klikk knappen "Gå til Min side" som tar deg til foreningens side hos Sparebankstiftelsen
 5. Klikk "Ny søknad" og legg inn opplysninger
 6. Lagre som kladd for å fortsette siden eller klikk "Send inn"
 7. Søknadene som legges inn vises også på foreningens side på iHeim

Er dere ikke en forening kan dere sende søknad til post@sparebankstiftelsenhemne.no.

Søknadsfrist for 2024 er 1. juni. Tildeling vil bli gjort i løpet av høsten.

Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til aktivitet, inkludering, kreativitet og utvikling i lokalsamfunnet, og som gir flere mennesker glede av gaven i lengre tid. Stiftelsen deler ikke ut sponsormidler eller støtte til daglig drift 

Sparebankstiftelsen Hemne Sparebanks gaver går i utgangspunktet til tiltak og prosjekter i Heim kommune, men området kan utvides hvis stiftelsen finner det ønskelig.

Eksempler på allmennyttige formål:

 • Frivillighet
 • Kulturarv 
 • Oppvekstmiljø
 • Lokale møteplasser for samhold og felles opplevelser
 • Idrett og fysisk aktivitet
 • Friluftsliv
 • Kultur og kunst
 • Inkludering
 • Bærekraft, naturvern, klima og miljø
 • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
 • Helseformål
 • Humanitære formål
 • Kunnskap, kompetanse, utdanning og forskning 
 • Næringsutvikling

Søkeren må ha organisasjonsnummer og en finansieringsplan.

Stiftelsen fullfinansierer svært sjelden prosjekter. Det oppfordres til samarbeid med andre. At flere er engasjert i det samme prosjektet sees på som positivt. Du som søker bør derfor ha en plan for øvrig finansiering av prosjektet/tiltaket når du sender inn søknaden. Finansieringsplanen skal spesifiseres i søknaden.

Det gis ikke gaver til:

 • Tiltak som medfører økonomisk vinning for enkeltpersoner
 • Tiltak som har uforholdsmessig negativ effekt på FNs bærekraftsmål
 • Tiltak som understøtter pågående drift i kommersiell eller offentlig virksomhet
 • Prosjektsøknader som er rettet mot ordinær drift, husleie og lønn til tillitsvalgte.
 • Nødhjelp/bistand
 • Religiøse eller partipolitiske tiltak
 • Offentlige kjerneoppgaver
 • Ordinær drift herunder husleie og lønn
 • Aksjeselskap hvor eier kan ta utbytte
 • Naturlige sponsorobjekter (drakter, reiseutgifter, arenareklame o.l.)
 • Gaver utenfor Stiftelsens geografiske nedslagsfelt


Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

2024 © Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank