Logo

Velkommen

Velkommen til Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank. Etter at Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank slo seg sammen til Trøndelag Sparebank, ble det opprettet stiftelser med eierskap i den nye banken.

Stiftelsen forvalter kapital som er bygget opp i tidligere Hemne Sparebank gjennom mer enn 150 års bankdrift i Hemne. Deler av overskuddet deles ut til allmennyttige formål i lokalsamfunnet, som betyr at gavene skal gå til prosjekter og tiltak som gir flere glede av gaven i lengre tid.

Har du en god ide som trenger støtte? Søk da vel! Les mer her.

2024 © Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank